Cijene smještaja

CJENIK

STUDENTSKI DOM PALACIN

1. SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ STUDENATA (po natječaju)

 • 80,00 EUR (602,76 HRK) / mjesečno / 1/1 soba sa vlastitom kupaonicom (za studente s invaliditetom)

 • 100,00 EUR (753,45 HRK / mjesečno / 1/2 soba sa vlastitom kupaonicom

 • 80,00 EUR (602,76 HRK) /mjesečno / 1/2 soba sa zajedničkom kupaonicom (dvije sobe dijele kupaonicu)

 • 80,00 EUR (602,76 HRK) /mjesečno / 1/3 soba sa vlastitom kupaonicom

2. NE SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ STUDENATA

 • 110,00 EUR (828,80 HRK) / mjesečno / 1/1 soba sa vlastitom kupaonicom ( za studente s invaliditetom)

 • 130,00 EUR (979,49 HRK) / mjesečno / 1/2 soba sa vlastitom kupaonicom

 • 110,00 EUR (828,80 HRK) / mjesečno / 1/2 soba sa zajedničkom kupaonicom (dvije sobe dijele kupaonicu)

 • 110,00 EUR (828,80 HRK) / mjesečno / 1/3 soba sa vlastitom kupaonicom

3. POVREMENI SMJEŠTAJ STUDENATA

 • 10,00 EUR (75,35 HRK) / noćenje / 1/1 soba sa vlastitom kupaonicom (za studente s invaliditetom)

 • 15,00 EUR (113,02 HRK) / noćenje / 1/2 soba sa vlastitom kupaonicom

 • 10,00 EUR (75,35 HRK) / noćenje / 1/2 soba sa zajedničkom kupaonicom (dvije sobe dijele kupaonicu)

 • 10,00 EUR (75,35 HRK) / noćenje / 1/3 soba sa vlastitom kupaonicom

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 7,53450

Napomena:

Cijene povremenog smještaja studenata u Studentskom domu Palacin odnose se na uslugu smještaja studenata visokih učilišta u Šibeniku kroz akademsku godinu koji su dužni dostaviti pravovaljanu potvrdu o studiranju.

4. NAPOMENA

 • Plaćanje u eurima na transakcijski račun IBAN: HR6224070001100334830.

 • Studentski centar Šibenik u sustavu je poreza na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/2022). Temeljem članka 39., stavak 1. ,točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost navedene cijene oslobođene su od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a).

Preuzimanje dokumentacije

 

KONTAKT INFORMACIJE


  Put Bioca 8, Šibenik

Radno vrijeme ureda:
ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
student servis sa strankama:  07:30 - 14:00
pauza: 11:00 - 11:30 

T: 022 200 505
F: 022 247 061
E: info@scsi.hr