Potpore

Potpore su predviđene za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Preuzimanje dokumentacije

KONTAKT INFORMACIJE


  Put Bioca 8, Šibenik

Radno vrijeme ureda:
ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
student servis sa strankama:  07:30 - 14:00
pauza: 11:00 - 11:30 

E: info@scsi.hr