Pristup informacijama

Temeljem čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru Šibenik

Darija Šare, dipl.oec.

e-mail: dsare@scsi.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Šibenik može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Veleučilište u Šibeniku,  STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK
Službenik za informiranje
Put Bioca 8
22000 Šibenik
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: dsare@scsi.hr.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Studentski centar Šibenik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).

KONTAKT INFORMACIJE


  Put Bioca 8, Šibenik

Radno vrijeme ureda:
ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
student servis sa strankama:  07:30 - 14:00
pauza: 11:00 - 11:30 

E: info@scsi.hr