O nama

Studentski centar Šibenik je neprofitna organizacija od posebnog društvenog značaja čija je osnovna zadaća brinuti se o studentskom standardu. Pod studentskim standardom podrazumijeva se: smještaj, prehrana te privremeno i povremeno zapošljavanje studenata i maturanata.

TVRTKA/NAZIV:

Veleučiliste u Šibeniku, Studentski centar Šibenik

Studentski centar Šibenik


SJEDIŠTE/ADRESA:

Put Bioca 8, 22000 Šibenik

Upisano pri Trgovačkom sudu u Zadru / stalna služba u Šibeniku ( RBU Tt 0001 Tt-08/636-3 28.10.2008  i 0002 Tt-09/434-4 03.09.2009 Trgovački sud u Šibeniku)


OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Veleučilište u Šibeniku,(pod MBS:100007260,upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 61727512157)

Šibenik , Trg A. Hebranga 11

OIB: 68241113433

MBS: 100013743

ŽIRO RAČUN OTPbanka d.d.: 2407000-1100334830

IBAN: HR6224070001100334830


Radno vrijeme: Pon – Pet    7:00  – 15:00


Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu dana 31. ožujka 2009. godine, Studentski centar Šibenik izdvojen je iz sastava Sveučilišta u Splitu, a osnivačka prava prenesena su na Veleučilište u Šibeniku.

KONTAKT INFORMACIJE


  Put Bioca 8, Šibenik

Radno vrijeme ureda:
ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
student servis sa strankama:  07:30 - 14:00
pauza: 11:00 - 11:30 

E: info@scsi.hr